ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Úvod

Respektujeme vaše právo na soukromí a dodržujeme naše povinnosti podle zákonů o ochraně osobních údajů z roku 1988 a 2002. Účelem těchto zásad ochrany soukromí webových stránek je nastínit, jak nakládáme s jakýmikoli osobními údaji, které nám poskytnete při návštěvě těchto webových stránek. Pokud nejste spokojeni s těmito zásadami ochrany soukromí webových stránek, tento web byste samozřejmě neměli používat.
Návštěvou tohoto webu přijímáte podmínky těchto zásad ochrany soukromí webových stránek. Jakékoli externí odkazy na jiné weby jsou jako takové jasně identifikovatelné a nejsme odpovědní za obsah nebo zásady ochrany soukromí těchto jiných webů.

Typy shromažďovaných informací

Uchováváme dva typy informací:

Osobní údaje

Jedná se o údaje, které vás identifikují nebo je lze použít k identifikaci nebo kontaktování vás a mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu, IP adresy uživatele za okolností, kdy nebyly smazány, oříznuty nebo anonymizovány, telefonní číslo, datum narození a fakturaci a informace o kreditní kartě. Takové informace od vás shromažďujeme pouze v případě, že nám je dobrovolně odešlete.

Neosobní údaje

Jako většina webových stránek shromažďujeme statistické a další analytické informace shromážděné na souhrnném základě všech návštěvníků našich webových stránek. Tyto neosobní údaje obsahují informace, které nelze použít k vaší identifikaci nebo kontaktování, jako jsou demografické informace týkající se například uživatelských IP adres, kde byly oříznuty nebo anonymizovány, typy prohlížečů a další anonymní statistické údaje týkající se používání našeho webu.

Účely, pro které uchováváme vaše informace

Neosobní údaje

Neosobní údaje shromážděné od návštěvníků našeho webu používáme v souhrnné podobě, abychom lépe porozuměli tomu, odkud naši návštěvníci pocházejí, a pomohli nám lépe navrhnout a organizovat náš web.

Cookies:

Tento web používá technologii cookies. Soubor cookie je malý kousek textu uložený prohlížečem ve vašem počítači na žádost našeho serveru. Soubory cookie můžeme používat k doručování obsahu specifického pro vaše zájmy a k ukládání vašich osobních preferencí, abyste je nemuseli znovu zadávat pokaždé, když se připojíte k našemu webu, naše soubory cookie nejsou k dispozici jiným webům. Naše soubory cookie zaznamenají následující: vaši IP adresu brány, místo vstupu na web, použité vyhledávací dotazy, vaši navigaci na webu a další informace, které nám pomáhají web lépe zpřístupnit. Vždy můžete naše soubory cookie odmítnout, pokud to váš prohlížeč povoluje, nebo požádat prohlížeč, aby uvedl, že se soubor cookie odesílá. Soubory cookie můžete ze svého počítače také smazat podle svého uvážení. Upozorňujeme, že pokud odmítnete naše soubory cookie nebo požádáte o oznámení pokaždé, když je soubor cookie odeslán, může to ovlivnit vaše snadné používání tohoto webu.

Osobní údaje:

Jakékoli osobní údaje, které nám poskytnete, budeme zpracovávat pro následující účely:

abychom vám poskytli zboží nebo služby, které jste si objednali;
abychom vás v případě potřeby v souvislosti s vaší objednávkou kontaktovali nebo odpovídali na jakákoli sdělení, která nám můžete poslat;
abychom vám mohli zasílat další informace o zboží nebo službách, které u nás zakoupíte

Zpřístupnění informací třetím stranám

Neosobní údaje můžeme poskytnout třetím stranám, pokud jsou tyto informace kombinovány s podobnými informacemi jiných uživatelů našeho webu. Můžeme například informovat třetí strany o počtu jedinečných uživatelů, kteří navštíví náš web, o demografickém rozdělení uživatelů našeho webu v komunitě nebo o aktivitách, které návštěvníci našeho webu provádějí na našem webu. Mezi třetí strany, kterým můžeme tyto informace poskytnout, mohou patřit potenciální nebo skuteční inzerenti, poskytovatelé reklamních služeb (včetně služeb sledování webových stránek), obchodní partneři, sponzoři, držitelé licencí, výzkumní pracovníci a další podobné strany
Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám, pokud jste s tímto zveřejněním nesouhlasili, nebo pokud není třetí strana povinna splnit vaši objednávku (za takových okolností je třetí strana vázána podobnými požadavky na ochranu údajů). Vaše osobní údaje zpřístupníme, pokud v dobré víře věříme, že jsme je povinni zveřejnit, abychom vyhověli jakémukoli příslušnému zákonu, předvolání, příkazu k prohlídce, soudnímu nebo regulačnímu příkazu nebo jinému zákonnému požadavku.

Prodej firmy

We reserve the right to transfer information (including your Personal Data) to a third party in the event of a sale, merger, liquidation, receivership or transfer of all or substantially all of the assets of our company provided that the third party agrees to adhere to the terms of the Website Privacy Policy and provided that the third party only uses your Personal Data for the purposes that you provided it to us. You will be notified in the event of any such transfer and you will be afforded an opportunity to opt-out.

Bezpečnost

Vaše osobní údaje jsou uchovávány na zabezpečených serverech hostovaných [naším poskytovatelem internetových služeb]. Povaha internetu je taková, že nemůžeme zaručit ani zaručit bezpečnost žádných informací, které nám přenesete prostřednictvím internetu. Žádný přenos dat přes internet nelze zaručit, že bude 100% bezpečný. Učiníme však všechny přiměřené kroky (včetně vhodných technických a organizačních opatření), abychom vaše osobní údaje ochránili.

Aktualizace, ověřování a mazání osobních údajů

Můžete nás informovat o jakýchkoli změnách vašich osobních údajů a v souladu s našimi povinnostmi podle zákonů o ochraně dat z roku 1988 a 2002 vaše osobní údaje odpovídajícím způsobem aktualizujeme nebo vymažeme. Chcete-li zjistit, jaké osobní údaje o vás uchováváme, nebo chcete své osobní údaje aktualizovat, upravit nebo odstranit z naší databáze, zašlete nám e-mail s požadavkem na e-mailovou adresu v zápatí tohoto webu. Jakékoli takové žádosti subjektu údajů mohou podléhat předepsanému poplatku.

Změny zásad ochrany soukromí webových stránek

Jakékoli změny těchto zásad ochrany soukromí webových stránek budou zveřejněny na tomto webu, takže budete vždy informováni o tom, jaké informace shromažďujeme, jak je používáme a za jakých okolností, pokud vůbec nějaké, je zveřejňujeme. Pokud se kdykoli rozhodneme použít osobní údaje způsobem výrazně odlišným od způsobu uvedeného v těchto zásadách ochrany soukromí webových stránek nebo jiným způsobem, který vám v době jeho shromáždění poskytneme, upozorníme vás e-mailem a budete mít možnost na tom, zda používáme vaše údaje novým způsobem. Kontaktní údaje osoby odpovědné za tento web a problémy s ochranou soukromí jsou na zápatí všech stránek webu.