Vánoční oratorium @ Obecní dům, Smetanova síň

Jac van Steen, bývalý hudební ředitel Nijmegen Bach Choir, diriguje první tři kantáty z Bachova Vánočního oratoria, jeho nejvýznamnějších duchovních děl, která jsou důležitým symbolem vánočních svátků v anglosaských zemích.

Více informací a vstupenky zde!