Divoženky / Římské večírky @ Dům fotografie (GHMP)

Na příkladech tvorby umělkyň zabývajících se různými aspekty primárně ženských témat se tato výstava zabývá problematikou propojení pohyblivého obrazu s reálným prostředím v komplexních videoobjektových instalacích.

Více informací zde!