PŘÍBĚH O MAHARALOVI

Představte si Prahu šestnáctého století…

M Lounge nese jméno Maharala, známého též jako rabbi Löw, muže mnoha talentů, jenž se v židovských legendách nejvíce proslavil jako stvořitel bájného Golema, a charismatická osobnost s přesahy daleko za hranice mystiky.

Období rabbiho Löwa – Praha Rudolfa II. – bylo vzrušující dobou plnou nápadů rodících se v dosud nepoznaném věku, kdy věda, náboženství a umění společně koexistovaly a blízce se prolínaly.

Maharal, vážený vzdělanec a učitel, usiloval o popularizaci náboženství a odstranění zbytečných dogmat, aby se lidé mohli více sblížit a věnovat se své víře. Přestože byl mužem pevně vyznávajícím tradice svého náboženství, nikdy se nebál zpochybňovat status quo a sáhnout po nástrojích i mimo rámec převládající ortodoxní víry, aby dosáhl svých záměrů. Byl produktem své doby – liberálních časů, ve kterých se vědci mohli otevřeně stýkat a diskutovat s kněžími – a svými texty a učením často zpochybňoval pouta tradičního smýšlení.

Říká se, že Maharal byl nejen zbožný muž, ale i vynikající matematik. Stýkal se s jedním z nejpřednějších vědců té doby, Tychonem de Brahe, mužem, jenž do Prahy přivedl Johannese Keplera. A právě v době Maharala ve společenském prostředí osvícených renesančních mužů – vědců, alchymistů, umělců a moderních teologů – nabrala vědecká revoluce na rychlosti, a uspíšila tak začátek moderních časů.

Máme pocit, že z tehdejšího ducha doby se něco vytratilo – myšlenka, že veškeré lidské učení a snahy by měly dosáhnout něčeho vyššího, že různé školy myšlení se mohou a měly by se vzájemně ovlivňovat.

A právě na to myslíme, když vzpomínáme na rabbiho Löwa a jeho časy, zatímco v dnešní době vytváříme svědectví jeho éry.